22 ) echo "Dobranoc!"; elseif( $godzina>20 ) echo "Dobry wieczór!"; else echo "Dzień dobry!"; ?>
"; } $i=0; while( $i<50 ) { echo $i . ","; $i++; } ?>
"; print_r( $samochody1 ); echo "
\n"; $samochody2[0] = "Fiat"; $samochody2[1] = "Ford"; $samochody2[2] = "Volvo"; foreach ($samochody2 as $wartosc) echo $wartosc . ", "; echo "
\n"; // tablice asocjacyjne $wiek1['Jan'] = 32; $wiek1['Marek'] = 40; $wiek1['Mateusz'] = 67; echo "
";
	print_r( $wiek1 );
	echo "

\n"; $wiek2 = array( "Jan" => 32, "Marek" => 40, "Mateusz" => 67 ); foreach ($wiek2 as $klucz => $wartosc) echo "imię: " . $klucz . " - wiek: " . $wartosc . "
"; // tablice wielowymiarowe $szescian[4][5][1] = 1; $szescian[4][5][2] = 0; echo "
";
	print_r( $szescian );
	echo "

\n"; $rodziny = array ( "Kowalscy" => array("Jan", "Maria", "Marek"), "Nowakowie" => array( "Waldemar", "Dorota") ); echo "
";
	print_r( $rodziny );
	echo "

\n"; $nazwisko = "Kowalscy"; echo $rodziny[$nazwisko][0]; ?>
"; } HW(); ?>