Dodaj państwo

Nazwa:
Państwa\n"; $wynik = mysql_query( "SELECT * FROM panstwa" ); while( $wiersz = mysql_fetch_assoc( $wynik ) ) { echo "ID: " . $wiersz["id"] . " => Nazwa: " . $wiersz["nazwa"] . "
\n"; } // pobranie danych przez fetch_row echo "

Miasta

\n"; echo "\n"; echo "\n"; $wynik = mysql_query( "SELECT m.id, m.nazwa, p.nazwa FROM miasta m, panstwa p WHERE m.id_panstwa=p.id ORDER BY m.nazwa" ); while( $wiersz = mysql_fetch_row( $wynik ) ) { echo "\n"; } echo "
IDMiastoPaństwo
" . $wiersz[0] . "" . $wiersz[1] . "" . $wiersz[2] . "
\n"; mysql_close( $polaczenie ); ?>