• 2010/11 SCADA - kolokwium Modbus. Osoby kt鏎e nie zaliczy造 kolokwium zostana odpytane ustnie przy oddawaniu projektu i wystawianiu ocen ko鎍owych. Ostatnie zaj璚ia odb璠a si 20-06-11 od 15:45 do 18:45 jako zaleg貫 za 21-03-11